Tarihçe 2018-03-26T21:58:06+00:00

HERODOT (HERODOTOS)

Eski Yunanlı tarihçi (Bodrum/Halikarnas sos 10 485-İtalya/ Thurium ya da Yunanistan/Atina İÖ 430). Bir iç savaştan sonra Perslerin yönetimindeki anayurdundan temelli ayrılıp bir süre komşu Ionia’da yaşadı. Daha sonra uzun yolculuklar gerçekleştirdi: Güneyde Mısır’daki Asvan’a; doğuda Asya’da Babil’e; kuzeyde Karadeniz kıyılarının en uzak köşelerine kadar. Bir süre de Perikles dönemi Atinası’nda yaşadıktan sonra 443’te Atinalıların Güney İtalya’daki Thurium’u kolonileştirme eylemlerine katıl¬dı. Mezarı daha sonra Thurium’da bu¬lunduysa da, Atina’da ölmüş olabilir.
“Tarihin Babası” adıyla anılan Herodotos’un Tarih adlı eseri, günümüze kalan en eski ve en önemli Yunanca düzyazı olduğu gibi, Batı uygarlığının da ilk tarihçesidir. Eserinde Yunanlılarla Persler arasında kendi kuşağının hemen öncesi olagelen Büyük Pers Savaşları’nı (İÖ499-479) tanımlayıp an-latmaya çalışır. Herodotos gezdiği ülkelerin coğrafyası ve görenekleri, ayrıntılı olarak ele almıştır. Tarihçiler Herodotos’un Tarihi’ni dokuz kitaba böldüler.

İletişim

Telefon: 0252 348 32 07
Gsm: 0507 227 64 15
Adres: Ortakent Yahşi Mahalle
Yalı Cad. No:36/1 Muğla – Bodrum
info@herodotbeachotel.com

Rezervasyon içi tıklayın